13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ ใต้ถุนอาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม