โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม จัดกิจกรรมสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

https://drive.google.com/drive/folders/1hLFg0jbOtCELVBIIlgB3N2XKwrOujm4d?usp=sharing