ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ต้อนรับคณะติดตามการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือผ่านโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของ สพฐ. ทั่วไป 15 ก.ย. 65
2 กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ ทั่วไป 9 ก.ย. 65
3 ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารดีเด่นปี ๒๕๖๔ จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง ประเทศไทย ทั่วไป 2 ก.ย. 65
4 เข้าร่วมแข่งขัน Crossword Game ณ โรงเรียนธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ทั่วไป 25 ส.ค. 65
5 จัดกิจกรรมสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติร่วมกับมณฑลทหารบกที่ ๒๑๐ ทั่วไป 24 ส.ค. 65
6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและการแสดงศิลปวัฒนธรรมงานประเพณีไหลเรือไฟประจำปี 2565 ทั่วไป 23 ส.ค. 65
7 การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการคำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ทั่วไป 22 ส.ค. 65
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ Active Learning ณ โรงเรียนมุกดาหาร (โครงการ IDL ) ทั่วไป 19 ส.ค. 65
9 กิจกรรมสัปดาห์ภาษไทยและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ทั่วไป 18 ส.ค. 65
10 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล อัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั่วไป 11 ส.ค. 65
11 เข้าร่วมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ 3 ดาว ทั่วไป 1 ส.ค. 65
12 ยุวกาชาดจัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 26 ก.ค. 65
13 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั่วไป 26 ก.ค. 65
14 ร่วมจัดนิทรรศการ "โรงเรียนในกลุ่มพระราชปถัมภ์ฯ ทั่วไป 18 ก.ค. 65
15 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2565 ทั่วไป 12 ก.ค. 65
16 ยินดีต้อนรับ ครูเบญจศา บุญมา เข้าสู่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ทั่วไป 11 ก.ค. 65
17 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วไป 7 ก.ค. 65
18 ร่วมแสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกจังหวัดนครพนม ทั่วไป 3 ก.ค. 65
19 อบรมการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและหลักสูตรสถานศึกษา ทั่วไป 30 มิ.ย. 65
20 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม จัดกิจกรรมสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ทั่วไป 29 มิ.ย. 65
21 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม จัดอบรม ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) ทั่วไป 29 มิ.ย. 65
22 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทั่วไป 24 มิ.ย. 65
23 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน การเงิน การบัญชีและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั่วไป 22 มิ.ย. 65
24 วันที่ 9 มิ.ย.พิธีไหว้ครู ทำความสะอาดห้องเรียนทุกห้องและปลูกป่าเฉลิมพระ ทั่วไป 13 มิ.ย. 65
25 จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมงลักษณ พระบรมราชินี ทั่วไป 2 มิ.ย. 65
26 ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 21 พ.ค. 65
27 ตอนรับคณะผู้อำนวยการเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/65 ทั่วไป 17 พ.ค. 65
28 คณะผู้บริหาร และครูผู้สอนเข้าร่วมรับรางวัล REO11 MOE Awards ทั่วไป 23 เม.ย. 65
29 เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทั่วไป 14 เม.ย. 65
30 สืบสานประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ทั่วไป 10 เม.ย. 65
31 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2564 ทั่วไป 10 มี.ค. 65
32 กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ทั่วไป 7 มี.ค. 65
33 แนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเข้าศึกษาต่อกับโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ทั่วไป 1 มี.ค. 65
34 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ดำเนินการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ทั่วไป 28 ก.พ. 65
35 การจัดกิจกรรมสอนเพิ่มเติมสำหรับนักเรียน ชั้น ม.6 ทั่วไป 28 ก.พ. 65
36 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมจัดทำบัตรประจำนักศึกษาวิชาทหาร ทั่วไป 23 ก.พ. 65
37 การดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง" ปีที่16 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 23 ก.พ. 65
38 รับรางวัลผลงานนวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ทั่วไป 16 ก.พ. 65
39 โรงเรียนมัธยมพัชรกิตายาภา ๑ นครพนม นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้นำเงินและสิ่งบริจาคร่วมบริจาคช่วยเหลือชุมชนหนองฮี ทั่วไป 14 ก.พ. 65
40 การดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ เฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วไป 9 ก.พ. 65
41 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 9 ก.พ. 65
42 นักเรียนโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมได้เข้าร่วมกิจกรรม Thailand New Gen Inventors Aaward 2021 ทั่วไป 6 ก.พ. 65
43 การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน on site ทั่วไป 1 ก.พ. 65
44 การดำเนินงานห้องเรียนสีเขียวร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทั่วไป 28 ม.ค. 65
45 ยืนยันการรับมอบห้องเรียนสีเขียวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทั่วไป 28 ม.ค. 65
46 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและดำเนินงานนโยบาย MOE safety center ทั่วไป 21 ม.ค. 65
47 กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนางานตามมาตรฐานวิทยฐานะ ทั่วไป 30 ธ.ค. 64
48 กิจกรรมบุญกงข้าวและผ้าป่าศิษย์เก่า ทั่วไป 29 ธ.ค. 64
49 ตอนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทั่วไป 29 ธ.ค. 64
50 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยบัณฑิต นามพลเเสน ทั่วไป 13 ธ.ค. 64
51 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ธ.ค. 64
52 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั่วไป 9 ธ.ค. 64
53 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 7 ธ.ค. 64
54 กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั่วไป 7 ธ.ค. 64
55 13 ตุลาคม คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทั่วไป 13 ต.ค. 64
56 ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ผู้นำชุมชนพร้อมด้วยสมาชิกชุมชน หน่วยงานราชการจะเข้ามาช่วยปรับสภาพภูมิทัศน์ในโรงเรียน ทั่วไป 12 ม.ค. 64
57 ประชุมพื้นที่ เตรียมการรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ทั่วไป 5 ม.ค. 64
58 #ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ทั่วไป 4 ม.ค. 64
59 Christmas Day 2020 ทั่วไป 25 ธ.ค. 63
60 กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (7 ธันวาคม 2563) ทั่วไป 7 ธ.ค. 63
61 กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (7 ธันวาคม 2563) ทั่วไป 7 ธ.ค. 63
62 ประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทั่วไป 3 ธ.ค. 63
63 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2/2563 ในวันที่ 22 ธ.ค. 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม ทั่วไป 2 ธ.ค. 63