ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1นครพนม
207 หมู 12 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โทรศัพท์ 042199716 โทรสาร 042199716

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1นครพนม

เลขที่ 207 หมู่ 12  ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม, 48160