ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารดีเด่นปี ๒๕๖๔ จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง ประเทศไทย

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการบัณฑิต นามพลแสน ผู้อำนวยการ

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารดีเด่นปี ๒๕๖๔ จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง

ประเทศไทย

2 ก.ย. 65 | รับชม : 191 ครั้ง