ต้อนรับคณะติดตามการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือผ่านโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของ สพฐ.

ในวันที่ 13 กันยายน 2565 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม นำโดยนายบัณหิด นามแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสงกรานต์ ยืนยั่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะติดตามการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือผ่านโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของ สพฐ. โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้

คณะกรรมการได้รับชมการเปีดกองลูกเสือ และนิทรรศการผลงานทางด้านลูกเสือของโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือเพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือต่อไป ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
รูปภาพเพิ่มเติม

15 ก.ย. 65 | รับชม : 151 ครั้ง